სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

"არა მხოლოდ უკრაინამ, არამედ მოლდოვამ და საქართველომაც უნდა მიიღონ ევროკავშირის წევრობის უფლება" - ჯორჯ სოროსი

ვე­ბპ­ლატ­ფორ­მა Project Syndicate-ზეგა­მოქ­ვეყ­ნდა "ღია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ფონ­დე­ბის“ დამ­ფუძ­ნებ­ლის, მი­ლი­არ­დე­რის, ფი­ლანტრო­პის, ჯორჯ სო­რო­სის წე­რი­ლი, სა­თა­უ­რით: "ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის ბრძო­ლა", რო­მელ­შიც ნათ­ქვა­მია, რომ არა მხო­ლოდ უკ­რა­ი­ნამ, არა­მედ მოლ­დო­ვამ, სა­ქარ­თვე­ლომ და და­სავ­ლეთ ბალ­კა­ნე­თის ქვეყ­ნებ­მაც უნდა მი­ი­ღონ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის უფ­ლე­ბა. "და­ვო­სის ბოლო შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ ის­ტო­რი­ის მსვლე­ლო­ბა მკვეთ­რად შე­იც­ვა­ლა. რუ­სე­თი შე­იჭ­რა უკ­რა­ი­ნა­ში. ამან გა­ა­ოგ­ნა ევ­რო­პა. ევ­რო­კავ­ში­რი შე­იქ­მნა იმის­თვის, რომ მსგავ­სი რამ თა­ვი­დან ყო­ფი­ლი­ყო აცი­ლე­ბუ­ლი. მა­ში­ნაც კი, რო­დე­საც სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბი დას­რულ­დე­ბა, რაც სა­ბო­ლოდ აუ­ცი­ლებ­ლად მოხ­დე­ბა, ვი­თა­რე­ბა აღა­რას­დროს და­უბ­რუნ­დე­ბა ძველ მდგო­მა­რე­ო­ბას. შე­საძ­ლოა ისიც, რომ რუ­სე­თის შეჭ­რა იქ­ცეს მე­სა­მე მსოფ­ლიო ომის და­სა­წყი­სად და ეს ჩვენ­მა ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ამ ვე­ღარ გა­და­ი­ტა­ნოს", - აცხა­დებს სო­რო­სი. მისი თქმით, რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი და ჩი­ნე­თის მმარ­თვე­ლი სი ძინ­პი­ნი ძა­ლი­ან ჰგვა­ნან მარ­თვის სტი­ლით ერ­თმა­ნეთს: "ისი­ნი მარ­თა­ვენ და­ში­ნე­ბით და ამა­სო­ბა­ში გა­მა­ოგ­ნე­ბელ შეც­დო­მებს უშ­ვე­ბენ". ის ასე­ვე სა­უბ­რობს ევ­რო­კავ­ში­რის თუ სხვა ალი­ან­სე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა­ზე და აცხა­დებს, რომ საფ­რან­გე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ემა­ნუ­ელ მაკ­რო­ნი, თა­ვი­სი პრო­ევ­რო­პუ­ლი მიდ­გო­მის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­ფარ­თო­ე­ბით, მხარს უჭერს გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი გა­ფარ­თო­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას და ევ­რო­კავ­ში­რის მომ­ზა­დე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას ამის­თვის. თუმ­ცა იქვე აღ­ნიშ­ნავს ექ­სკან­ცლე­რი ან­გე­ლა მერ­კე­ლის წყა­ლო­ბით გერ­მა­ნი­ის ეკო­ნო­მი­კის მიბ­მას რუ­სეთ­სა და ჩი­ნეთ­ზე, რა­საც არას­წო­რად აფა­სებს. "არა მხო­ლოდ უკ­რა­ი­ნამ, არა­მედ მოლ­დო­ვამ, სა­ქარ­თვე­ლომ და და­სავ­ლეთ ბალ­კა­ნე­თის ქვეყ­ნებ­მაც უნდა მი­ი­ღონ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის უფ­ლე­ბა. დე­ტა­ლე­ბის მომ­ზა­დე­ბას დრო დას­ჭირ­დე­ბა, მაგ­რამ რო­გორც ჩანს, ევ­რო­პა სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით მი­დის. მან უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რას უპა­სუ­ხა უფრო დიდი სის­წრა­ფით, ერ­თი­ა­ნო­ბი­თა და ისე­თი ენერ­გი­ით, ვიდ­რე ოდეს­მე ის­ტო­რი­ა­ში", - ამ­ბობს სო­რო­სი.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100