სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

პლედი მუხლებზე და სიარულის უჩვეულო მანერა - რას წერს მედია პუტინის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე 9 მაისს მისი საჯარო სივრცეში გამოჩენის შემდეგ

მოს­კოვ­ში გუ­შინ გა­მარ­თუ­ლი 9 მა­ი­სის ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა და მე­დი­ის ინ­ტე­რე­სის მთა­ვა­რი ობი­ექ­ტი იყო. გან­სა­კუთ­რე­ბით კი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა მი­ი­პყრო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბა. პუ­ტი­ნი აღ­ლუმს და­ეს­წრო და შეკ­რე­ბილ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სი­ტყვი­თაც მი­მარ­თა, თუმ­ცა ამის გარ­და, იყო რამ­დე­ნი­მე დე­ტა­ლი, რო­მელ­ზეც მე­დია ამახ­ვი­ლებს ყუ­რა­დღე­ბას. რო­გორც "დე­ი­ლი მე­ი­ლი" წერს, როცა პუ­ტინ­მა ტი­ბუ­ნა და­ტო­ვა და უც­ნო­ბი ჯა­რის­კა­ცის საფ­ლა­ვის გვირ­გვი­ნით შე­სამ­კო­ბად მი­ვი­და, ჩან­და, რომ ის მძი­მე ნა­ბი­ჯე­ბით მი­დი­ო­და და კოჭ­ლო­ბით სი­ა­რუ­ლის შე­ნიღბვას ცდი­ლობ­და. აღ­ლუ­მის დროს ის ომის ვე­ტე­რა­ნებს შო­რის იჯდა და მუხ­ლებ­ზე პლე­დი ჰქონ­და გა­და­ფა­რე­ბუ­ლი, მა­შინ როცა სხვა ვე­ტე­რა­ნე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რივ ის­ხდნენ. ამ კად­რებ­მა კი­დევ უფრო გა­ამ­ყა­რა ეჭვი იმის შე­სა­ხებ, რომ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენტს ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი აქვს. უკვე რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა, რაც მე­დი­ა­ში აქ­ტი­უ­რად წე­რენ იმის შე­სა­ხებ, რომ პუ­ტი­ნი ავა­დაა. მე­დია სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტებ­ზე დაყ­რდნო­ბით წერ­და, რომ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი სა­ვა­რა­უ­დოდ, პარ­კინ­სო­ნის, ან ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის სიმ­სივ­ნეს ებ­რძვის. წერ­დნენ იმის შე­სა­ხე­ბაც, რომ 69 წლის ტი­რა­ნი, შე­საძ­ლოა, სა­ჯა­რო სივ­რცი­დან მალე გაქ­რეს, რად­გა­ნაც ის გეგ­მავს, რომ ოპე­რა­ცია გა­ი­კე­თოს და გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დით ძა­ლა­უფ­ლე­ბა FSB-ს ყო­ფილ ხელ­მძღვა­ნელს, ნი­კო­ლაი პატ­რუ­შევს გა­დას­ცეს.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100