"ღმერთო შეუნდე ამის ავტორს... უნდა დაიჭირო და აწამო ეს ნაბი*ვარი" - ფეხსაცმელზე ღვთისმშობლის ხატის გამოსახვამ მორწმუნეები გააღიზიანა

"ღმერთო შეუნდე ამის ავტორს... უნდა დაიჭირო და აწამო ეს ნაბი*ვარი" - ფეხსაცმელზე ღვთისმშობლის ხატის გამოსახვამ მორწმუნეები გააღიზიანა.

კომენტარი