დავეხმაროთ ამ პატარა ბიჭს სიცოცხლის შენარჩუნებაში, მას 2 თვის სიცოცხლე დარჩა თუ ეს ოპერაცია არ ჩაუტარდა ის დაიღუპება

10 წლის პატარა გიორგი ბერიძეს ესაჭიროება ძვლის ტვინის გადანერგვა,რომელიც საქართველოში არ ტარდება. ეს ოპერაცია ტარდება ბელარუსიაში მინსკში , ოპერაციის თანხა შეადგენს 40000 დოლარს, გთხოვთ დავეხმაროთ პატარა გიორგის სიცოცხლის შენარჩუნებაში,თქვენი თითოეული გადმორიცხული თეთრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მიმღების ანგარიში

საქართველოს ბანკი GE68BG0000000859765100,

GE71BG0000000201822000.

გთხოვთ დავეხმაროთ ამ პატარა ბიჭს სიცოცხლის შენარჩუნებაში მას 2 თვის სიცოცხლე დარჩა თუ ეს ოპერაცია არ ჩაუტარდა ის დაიღუპება. გთხოვთ გავერთიანდეთ და დავეხმაროთ ამ პატარა ბიჭს თქვენი გადმორიცხული თითოეული თეთრი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია

კომენტარი