თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს სხდომაზე სძინავს (ფოტო)

კომენტარი