რას ამბობს ქალბატონი, როდესაც უსაფრთხოების სამსახური უთვალთვალებს და რას ამბობს, როდესაც უსაფრთხოების სამსახური აღარ უთვალთვალებს - ორი რეალობა

რას ამბობს ქალბატონი, როდესაც უსაფრთხოების სამსახური უთვალთვალებს და რას ამბობს, როდესაც უსაფრთხოების სამსახური აღარ უთვალთვალებს - ორი რეალობა

კომენტარი