"გამოდი გარეთ" - ეძღვნება პოლიციური რეჟიმის მიერ გადამეტებული ძალის გამოყენებას

ეძღვნება პოლიციური რეჟიმის მიერ გადამეტებული ძალის გამოყენებას. ყოველ გულანთებულ ადამიანს ვისაც უბრძოლია ქვეყნის თავისუფლებისთვის ნებისმიერი მთავრობის პირობებში.
დამატებითი ვიდეო მასალა ეკუთვნით : რადიო თავისუფლება, შიო ხიდაშელი.

კომენტარი