ჭკადუაშის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა - ადგილობრივი მაცხოვრებლები გზის გაკეთებას ითხოვენ

ჭკადუაშის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა - ადგილობრივი მაცხოვრებლები გზის გაკეთებას ითხოვენ

კომენტარი