ერთ წელიწადში, 15 მილიონი 18 წლამდე ასაკის გათხოვილი გოგო და "UNICEF"-ის თვალით დანახული მწარე რეალობა

კომენტარი