მათთვის სიბერე ორმაგად მწარე აღმოჩნდა - რეპორტაჟი თბილისის მოხუცთა თავშესაფრებიდან

კომენტარი