მოცეკვავე მილიარდელის მხურვალე კოცნა და აღგზნებული ფანის მიმართვა

კომენტარი