საოცრებაა ეს ბავშვი: 4 წლის გოგონა, რომელიც შვიდ ენაზე თავისუფლად საუბრობს

4 წლის გოგონა, რომელიც შვიდ ენაზე თავისუფლად საუბრობს. ბავშვი ლაპარაკობს: რუსულად, ინგლისურად, ფრანგულად, გერმანულად, არაბულად, ჩინურად და ესპანურად.

კომენტარი