"მაგრა ვიზასავეთ" - მარგალიტები ქართველების ადნაკლასნიკებიდან

კომენტარი