ეს ლექსი თინა მახარაძემ 13 წლის ასაკში დაწერა

13 წლისას (იმ ასაკში, 'სოულმეითის' მუდმივი ძიების პროცესში რომ ხარ) ჩემ ბლოკნოტში ასეთი რამე ჩამიწერია :

" შენ,ჩემო ლუკა ლუკა,
დაგეძებ შუკა-შუკა,
შენ გზებს არა აქვს რუკა,
ვარ ვით ირინე დუკა.
მაინც გიპოვი,ლუკა
და გეტყვი:
სტუკა,სტუკა.. "

კომენტარი