5 კილო და 500 გრ 57 სმ - გოლიათი ზესტაფონის სამშობიარო სახლიდან

კომენტარი