პოლიციელებმა ერთმანეთი გაიგდეს და მთელი განყოფილება მათ აშველებდა

კომენტარი