„სოციალური პარტნიორობა“ ლევან გრიგორიანის დასახმარებლად!

ჩემიცხოვრებაორნაწილადიყოფა: 2011 წლის 26 ოქტომბრამდედაამთარიღისშემდეგ. სახლიდანგამთენიისასგამოვედი, როდესაც „ტაქსაობას“ დილიდანიწყებ, უფრომეტისშოვნააშესაძლებელი. ესკარგადვიცი, რადგანტაქსისმძღოლად, თითქმისსკოლისდამთავრებისშემდეგვმუშაობ. როდესაცმამაავადგახდადაინსულტიგადაიტანა, ოჯახირომშემენახა, სწავლასთავიდავანებედასაჭესმივუჯექი.

იმდღესწვიმდა, გზაზეძაღლმაგადამირბინა, მასავაცილე, სველგზაზემოვსრიალდიდამეტიარაფერიმახსოვს... გონსრომმოვეგე, სასწრაფოდახმარებისექიმიდავინახე... წამოდგომამინდოდა, მაგრამვერშევძელი... მივხვდი, რომყველაფერიდასრულდა... ძალიანცუდადვგრძნობდითავს, შემეცოდადედაჩემი, მამა, ჩემითავიც...

როდესაცსაავადმყოფოდანგამომწერეს, მითხრეს, რომ „აღდგენასარვექვემდებარები“ ისევეროგორცჩემიმანქანა. მეცარმჯეროდა, რომოდესმეავდგებოდიდაგავივლიდი. მშობლებისპენსიასაჭმლისთვისდაწამლებისთვისარიყოსაკმარისი, რეაბილიტაციისკურსისჩატარებაზესაუბარიცზედმეტიიყო.

მაგრამ, მოულოდნელადჩვენთანმოვიდნენსაქველმოქმედოფონდი „სოციალურიპარტნიორობის“ წარმომადგენლებიდაშემოგვთავაზესდახმარება. აგერუკვესამიწელიაფონდისექთნებიუსასყიდლოდმიტარებენსარეაბილიტაციომასაჟისინტენსიურკურსს. არავისსჯეროდა, რომასეთშედეგებსმივიღებდით. მეუკვეშემიძლიაორთეზებისდახმარებითგადაადგილება. ორთეზებისიარულისდროსმეხმარება, ფეხსაფიქსირებს. მაგრამრამოდენიმეხნისწინსიარულისდროსწავიქეცი, დაჩემიერთადერთიორთეზიგატყდა. მისიაღდგენაშეუძლებელია, ახლისშესაძენად, ჩემსოჯახსთანხაარაქვს. მეკი, თუხშირადარვივლი, ამდენიწლისნაშრომიდამიღწეულიშედეგებიშეიძლებაწყალშიჩამეყაროს.“ ესისტორია, ჩვენიფონდისერთ-ერთმაპირველმაბენეფიციარმა - ლევანგრიგორიანმამოგვიყვა.

3 წელზემეტია, „შინმოვლის“ პროგრამისფარგლებში, ჩვენვაკეთებთყველაფერს, რომლევანირაცშეიძლებამალეგამოკეთდეს. პროდუქტებისდამედიკამენტებისგარდა, ლევანსახლაძალიანსჭირდებაახალიორთეზები, რომსიარულიარშეწყვიტოს, დამიღწეულიშედეგიგააუმჯობესოს.

ჩვენვიწყებთსაქველმოქმედოაქციას, ამძლიერიდაპოზიტიურიადამიანისმხარდასაჭერად, რომელიცაუცილებლადდადგებაფეხზე, დამოუკიდებლადგაივლისდარომელიციზრუნებსთავისმშობლებზე!

თანხა, ახალიორთეზებისშესაძენადშეგიძლიათჩარიცხოთფონდისანგარიშისნომერზე GE15TB7194336080100003 (დანიშნულება: ლევანგრიგორიანი) ანპირდაპირფონდისვებ-გვერდიდან https://fsp.ge/ge/donate113

„როგორიძნელიცარუნდაიყოსცხოვრებადაროგორცუდადაცარუნდაგრძნობდეთავს - არდანებდე, იბრძოლე! როგორცარუნდაგტკიოდესდარაცარუნდაშეგემთხვეს - იბრძოლებოლომდე! ვინცარუნდაიყო: მძღოლი, ბანკისთანამშრომელითუმარტოხელადედა - არდანებდე! ესშენიცხოვრებაა, შენსაუკეთესოხარ, დაშენყველაფერიგამოგივა!“– ბევრიიმედგაცრუებულიადამიანისთვის, ლევანისესსიტყვებინამდვილისტიმულიიქნება!

კომენტარი