"არ მოგერიდოთ მითხარით" - პრემიერ-მინისტრის და დაზარალებული მოქალაქის საუბარი

კომენტარი