მაგთიკომი არ ჩასვამს პალიტრა TV-ს მაგთისატის სამომხმარებლო პაკეტში

მაგთიკომი არ ჩასვამს პალიტრა TV-ს მაგთისატის სამომხმარებლო პაკეტში, იქამდე სანამ პალიტრა TV არ უზრუნველყოფს სამაუწყებლო სიგნალის გეოსტაციონალურ ორბიტაზე მყოფ თანამგზავრამდე ატვირთვის საფასურის გადახდას, რისი ვალდებულებაც დაადგინა კანონიერ ძალაში შესულმა სასამართლო გადაწყვეტილებამ (საქმე #3/672-14), მიუხედავად იმისა, თუ რა სტატიებს გამოაქვეყნებს პალიტრა მედია მაგთიკომის შესახებ.

კომენტარი