ავიღო თუ არ ავიღო?

აქტიური სარეკლამო კამპანიის ფონზე, რომელსაც ონლაინ კრედიტის გამცემი კომპანიები ეწევიან, მომხმარებელებისთვის რთული გადასაწყვეტი ხდება თუ რომელ კომპანიაში აიღოს ონლაინ კრედიტი.

CreditOn.ge ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ აიღონ 1000 ლარის ოდენობის ონალინ კრედიტი. სხვა ონლაინ მსესხებლები ამ ოდენობით თანხას არ გასცემენ ონლაინ კრედიტის სახით.

კრედიტონში თანხის დამტკიცება მარტივად, 5 წუთში ხდება. მომხმარებლებს არ სჭირდებათ დასაქმების ან თავდებობის ცნობის წარდგენა. დაინტერესებული პირები ინტერნეტით ავსებენ ონლაინ კრედიტის აპლიკაციის ფორმას და მოთხოვნილი თანხაც ანგარიშზე ერიცხებათ.

CreditOn.ge ერთგულ კლიენტებს 25%_იან ფასდაკლებას სთავაზობს მომდევნო სესხის აღებისას. ამასთან, მეორე სესხის დაბრუნების შემდეგ კრედიტონი კლიენტებს უფასო პირად ფინანსურ კონკულტაციას სთავაზობს.

კრედიტონში თქვენი პირადი ინფორმაცია დაცულია, ვინაიდან კრედიტონი იცავს კონფიდენციალობას და მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია დაცული არის.

კომენტარი