ქვეითად მოსიარულეები 3-ის ნაცვლად 10 ლარით დაჯარიმდებიან

ქვეითად მოსიარულეები საგზაო წესის დარღვევის გამო 3-ის ნაცვლად 10 ლარით დაჯარიმდებიან.
აქამდე მოქმედებდა კანონით, ქვეითად მოსიარულის, ველოსიპედისტის, მზიდავის და გზით მოსარგებლე სხვა პირის მიერ საგზაო მოძრაობის რეგულირების სიგნალისადმი დაუმორჩილებლობა, საგზაო ნიშნის ან გზის სავალი ნაწილის მონიშვნის მოთხოვნათა უგულებელყოფა იწვევდა ჯარიმას 3 ლარის ოდენობით.
პარლამენტის მიერ დამტკიცებული პროექტით, ეს 3-ლარიანი ჯარიმა 10 ლარამდე გაიზარდა.

კომენტარი