რა პირობებით გაიცემა სწრაფი სესხები

იცით თუ არა, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეთ, რათა მიიღოთ სწრაფი სესხი საკრედიტო ორგანიზაციისაგან, და რა საბუთები დაგჭირდებათ?

საჭირო საბუთები: პირადობის მოწმობა ან ID-ბარათი. უნდა იყოთ საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ ზოგიერთი საკრედიტო ორგანიზაცია გასცემს სესხებს სხვა ქვეყნების მოქალაქეებზეც.

ასაკობრივი შეზღუდვები: უფრო ხშირად მუშაობენ მოქალაქეებთან 20-დან 65 წლამდე. იშვიათად გასცემენ სესხებს 18 წლიდან.

მოქმედი მობილური ტელეფონის ნომერი: მასზე მოგივათ სხვადასხვა შეტყობინებები (გადახდებზე, აქტივაციის კოდები).

გადაწყვეტილების მიღების დრო: სესხზე განაცხადის შევსების მომენტიდან გადაწყვეტილების მიღებამდე გადის საშუალოდ 10-16 წუთი.

დაბრუნების შესაძლო ვადები: ძირითადად, ეს ვადა შეადგენს 1-დან 30 დღემდე. ზოგი საკრედიტო ორგანიზაცია გასცემს სესხებს უფრო ხანგრძლივი ვადებით (6 თვემდე, მაგალითად).

საკრედიტო განაკვეთი: გააჩნია ფართო დიაპაზონი, დაახლოებით 14-დან 30%-მდე თვეში. ანგარიშდება ყოველთვიურად.

იმისათვის რომ გაიგოთ ყველა საკრედიტო ორგანიზაციის პირობების შესახებ დეტალურად, შებრძანდით საიტზე www.sesxebionline.com, შეადარეთ და ამოირჩიეთ!

კომენტარი