ელენე ხოშტარიას და გიორგი ბარამიძის ბრიფინგი სახელმწიფო საიდუმლოების გათქმის ფაქტთან დაკავშირებით

კომენტარი