მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი ქ. თბილისის ვაკის რაიონის დეპუტატობის კანდიდატის მიმართვა

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი ქ. თბილისის ვაკის რაიონის დეპუტატობის კანდიდატის მიმართვა

იხ. "ავთანდილ იოსელიანი - ქ. თბილისის ვაკის რაიონის დეპუტატობის კანდიდატის მიმართვა ამომრჩეველს".

კომენტარი