მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი ქ. თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი ქ. თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი

"ევგენი ღვინიაშვილი ქ. თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი[არასამთავრობო ორგანიზაცია: საერთაშორისო საზოგადოება „მშვიდობის მედროშე“-ს პრეზიდენტი:]".

იხ. კანდიდატის ვიდეო მიმართვა:

კომენტარი