მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:შექმნილი ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალი, შემდეგი ორი სამოქმედო გეგმის ურთიერთშეჯერებაშია საძიებელი:

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:შექმნილი ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალი, შემდეგი ორი სამოქმედო გეგმის ურთიერთშეჯერებაშია საძიებელი:

იხ. ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის ვიდეო მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას:

კომენტარი