მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი ქ. თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი ქ. თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი

"ნანა არუდაშვილი ქ. თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი [არასამთავრობო ორგანიზაცია „მანდილიონის“ თავმჯდომარე]"

იხ. არუდაშვილის ვიდეო მიმართვა:

კომენტარი