მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი გლდანის მაჟორიტარი კანდიდატი

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„უფლის სახელით...“ წარდგენილი გლდანის მაჟორიტარი კანდიდატი

№10.23 გლდანის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატად წარდგენილია - დიმიტრი ომანაძეა.

იხ. დიმიტრი ომანაძეს ბიოგრაფიული მონაცემები:

კომენტარი