ამ ინდოელმა ბავშვმა სცენაზე ისეთი საოცრება მოახდინა, სრულიად დარბაზი აღაფრთოვანა...

კომენტარი