ამინდი
2018-04-232018-04-242018-04-252018-04-26
ახალგორი 13 °C
 16 კმ/სთ.
2 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 13 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე 6 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 3 კმ/სთ.
3 °C
 3 კმ/სთ.
-7 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 3 კმ/სთ.
-1 °C
 8 კმ/სთ.
ბათუმი 17 °C
 8 კმ/სთ.
10 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
ბაკურიანი 11 °C
 8 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
3 °C
 11 კმ/სთ.
-3 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 10 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
გორი 14 °C
 22 კმ/სთ.
4 °C
 10 კმ/სთ.
18 °C
 16 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 10 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
გურჯაანი 21 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
25 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
დმანისი 15 °C
 8 კმ/სთ.
0 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 11 კმ/სთ.
-1 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 3 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 16 °C
 5 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 17 °C
 27 კმ/სთ.
7 °C
 16 კმ/სთ.
18 °C
 16 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 8 კმ/სთ.
24 °C
 10 კმ/სთ.
11 °C
 10 კმ/სთ.
თელავი 18 °C
 11 კმ/სთ.
6 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 11 კმ/სთ.
6 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 17 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
სამტრედია 30 °C
 16 კმ/სთ.
16 °C
 13 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
სოხუმი 17 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
ქუთაისი 17 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 10 კმ/სთ.
ყაზბეგი 6 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
0 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
ხაშური 12 °C
 13 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 11 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.